Πολιτική δημοσκόπηση Pulse RC για το Action24 – Δεκέμβριος 2016