«Καθημερινή της Κυριακής»: Τι κρύβει η κυλιόμενη «κάλπη» 21 μηνών