«Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» – Γ. Αράπογλου: Το αποτέλεσμα εκφράζει μια αγωνία, έναν προβληματισμό και μια προσδοκία για το μέλλον