Ιδρυτές

Ιδρυτές

 

Σαράντης Αρ. Δημητρίου

Εκ των ιδρυτών της Pulse RC, με αρχικές σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Επαγγελματίες και Ερευνητές» του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης  «Customer Relationship Management» και μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Επαγγελματιών και εταιρειών Ερευνών «ESOMAR».

Έχει αρθρογραφήσει σε ειδικευμένα σχετικά έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας, στα οποία κατέλαβε έως και τη θέση του Αρχισυντάκτη και του Διευθυντή Σύνταξης. Έχει διατελέσει μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου Ε.Σ.Π.Τ.

Κατέχει σήμερα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Pulse RC και είχε το ρόλο του «Project Manager».

 

Γεώργιος Ηλ. Αράπογλου

Εκ των ιδρυτών της Pulse RC, με αρχικές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη σχολή Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Επαγγελματίες και Ερευνητές» του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Επαγγελματιών και εταιρειών Ερευνών ESOMAR και της Βρετανικής Ένωσης Στατιστικής Royal Statistical Society.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας και της Στατιστικής. Έχουν εκδοθεί τέσσερα σχετικά βιβλία του και έχει αρθρογραφήσει σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε ειδικευμένα περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου Ε.Σ.Π.Τ.

Κατέχει σήμερα τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Pulse RC και έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των ερευνών όπως επίσης και την ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων.